Eiropas Sociālā fonda projekts “Biedrības „Es Latgalei” un citu NVO kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana”

Par projektu

Projekta “Biedrības „Es Latgalei” un citu NVO kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana” pasākumi tika vērsti uz biedrības “Es Latgalei” administratīvās un līdzdalības kapacitātes stiprināšanu, kā arī citu Latgales NVO un sabiedrības, kas darbojas kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības jomā, līdzdalības aktivitātes veicināšanu. Projekta nobeigums bija informatīvais seminārs 2011.gada 17. jūnijā Arendoles muižā, kurā tika prezentēti projekta aktivitāšu rezultāti, pieaicinot, gan ārzemju lektoru, kas iepazīstināja ar Lielbritānijas NVO pieredzi kultūras mantojuma jomā, gan Latvijas valsts institūcijas – Kultūras Ministrijas un VKPAI darbiniekus, lai informētu par pēdējām aktualitātēm sabiedrības līdzdalības jomā Latvijā.

Lielbritānijas pieredzi biedrība ir apkopojusi autordarbā, kas tika izdalīta semināra dalībniekiem. Autordarbs un visas semināra prezentācijas ir pieejamas zem šīs saites.

Biedrība arī ir pieteikusi savu dalību ES kultūras mantojuma NVO sadarbības tīklā Europa Nostra.

Arendoles muižā 17. jūnijā tika atklāta ekspozīcija, kurā tiek atspoguļots biedrības darbs un tas kalpos par uzskatāmu līdzekli sabiedrībai, apmeklējot valsts kultūras pieminekli un iepazīstot tuvāk NVO darbību kultūras mantojuma saglabāšanā.

Šis projekts bija iesākums biedrības “Es Latgalei” ilgtermiņa ieguldījumam aktīvi līdzdarbojoties kultūrpolitikas procesos un sekmējot pieņemto politisko lēmumu kvalitāti, sadarbojoties ar citām NVO un valsts institūcijām. Projekts tika īstenots no 2011. gada 1. marta līdz 30. jūnijam.

Semināra novērtējuma rezultāti

Foto no semināra

Raksti

30.06.2011. Ir noslēdzies biedrības projekts

19.06.2011. Atsauce par 17. jūnija semināru

03.06.2011. Seminārs Latgales reģiona NVO – informācija un reģistrācijas anketa ŠEIT

09.05.2011. Biedrība “Es Latgalei” kļūst par Europa Nostra biedru

30.04.2011. Biedrības “Es Latgalei” vizīte Lielbritānijā

08.04.2011. Biedrība “Es Latgalei” paraksta NVO un MK sadarbības memorandu

24.03.2011. Seminārs Arendoles muižā notiks 17.jūnijā

14.03.2011. Biedrības “Es Latgalei” pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielbritāniju

PRESEI

Preses relīze 27.06.2011.

Preses relīze 04.06.2011.

Preses relīze 24.03.2011.


93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Advertisements
Comments
8 Responses to “Eiropas Sociālā fonda projekts “Biedrības „Es Latgalei” un citu NVO kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana””
Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] informācija par projektu un semināru un citiem jautājumiem pa tālruni 26 44 67 57 vai 29 42 14 13, kā arī sūtot […]

  2. […] 17. jūnija Arendoles muižas ekspozīciju zālē ir apskatāmi materiāli, ko ir sagatavojusi biedrība “Es Latgalei” īstenojot ESF projektu. Ekspozīcijā ir parādīts biedrības 10 gadu darbs muižas restaurācijā. Izstāde būs […]Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: