Atsauce par 17. jūnija semināru

Labdien!

Paldies visiem, kas atbrauca uz Arendoles muižu un piedalījās biedrības “Es Latgalei” rīkotajā seminārā “NVO un valsts institūciju sadarbība kultūras mantojuma saglabāšanas jomā”. Biedrībai ir patiess prieks par to, ka seminārā tika aizskarti visiem aktuāli jautājumi, par līdzdalību un kā to redz sabiedrība, NVO un valsts institūciju pārstāvji. Seminārā bija vairākas karstas diskusijas, kas turpinājās līdz pat pēdējā lektora prezentācijai. Seminārā varējām redzēt, ka tikai izsakot savu, arī subjektīvo viedokli, viens otram oponējot, tiek atspoguļotas reālas problēmas un domās meklēti risinājumi. Līdzdalība nav tikai nebeidzamu iesniegumu sūtīšana un formālo ‘sabiedrisko apspriešanu’ protokola ievērošanu, bet arī diskutēšana šādās sanākšanās un arī protestēšana un iziešana ielās. Iespējams, ka pēdējais notiek tāpēc, ka visi iepriekšējie līdzdalības veidi nav devuši savu rezultātu.

Kultūras mantojums ir tas, ar ko mēs identificējam sevi. Iespējams, kultūras mantojums ir tikai kādas atsevišķas sabiedrības daļas interešu objekts-hobijs, bet pārējiem tas ir tikai fons, dekorācija, kuru vai nu respektē vai nerespektē. Semināra otrajā daļā, varējām skaidri redzēt būtiskākās atšķirības starp Latvijas un Lielbritānijas kultūras mantojuma “skatuvi”. Phil Lakin, no organizācijas National Trust pastāstīja, ka arī sākotnēji 3 cilvēku dibināta nevalstiskā organizācija, tikai ar degsmi pret kultūras mantojumu un vēlmi padarīt to sabiedrībai pieejamu, var sasniegt tādu rezultātu un tādu sabiedrības līdzdalību kā tā ir šobrīd organizācijā un tās atbalstītāju skaitā – 3,8 miljoni biedru un 65 000 brīvprātīgo. Lielbritānijas piemērs skaidri demonstrē to, ka lai sabiedrība piedalītos, tai ir jāsniedz šīs līdzdalības atbalsts un jānodrošina infrastruktūra un sabiedrība ir vēl papildus jāstimulē.

Paldies visiem, kas dalījās savās domās, kā arī semināra lektoriem un prezentāciju sniedzējiem, kā arī Arvīdam Turlajam par muižas ekskursiju un vēstures stāstījumu, Andrim Krastiņam – brīvprātīgajam, par pasākuma iemūžināšanu un Ivetai Bruno par palīdzību autordaba korekcijā. 

SEMINĀRA BILDES 

Semināra prezentācijas (ja nevarat lejuplādēt, rakstiet uz e-pastu: eslatgalei@gmail.com):

Ēriks Ajausks, KM – prezentācija

Baiba Mūrniece, Katrīna Kukaine, Sandra Zirne, VKPAI – prezentācija

Alija Turlaja, biedrība “Es Latgalei”, “Kultūras mantojuma politika un prakse Lielbritānijā” – prezentācija ar komentāriem

Phil Lakin, the National Trust – prezentācija

Oskars Zuģickis, LPR,”NVO Latvijā un Latgalē” – prezentācija ; “Informācija par finašu iespējām NVO” – prezentācija

Semināra dalībniekiem bija iepēja saņemt biedrības “Es Latgalei” pieredzes brauciena apkopojumu autordarbā Kultūras mantojuma politika un prakse Lielbritānijā (saite uz darbu).

Lai jums un mums veicas, un uz sadarbību!

Ar cieņu,

Alija Turlaja

93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Advertisements
Comments
2 Responses to “Atsauce par 17. jūnija semināru”
Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] Semināra prezentācijas ir pieejamas biedrības “Es Latgalei” blogā. […]

  2. […] 17. jūnija Arendoles muižas ekspozīciju zālē ir apskatāmi materiāli, ko ir sagatavojusi biedrība “Es Latgalei” īstenojot ESF projektu. Ekspozīcijā ir parādīts biedrības 10 gadu darbs muižas […]Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: