Biedrības “Es Latgalei” un MK sadarbības memoranda parakstīšana

Ceturtdien, 7.aprīlī, Rīgā Ministru prezidents Valdis Dombrovskis tikās ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušām nevalstiskajām organizācijām, kam no jauna pievienojās 13 organizācijas, tai skaitā biedrība “Es Latgalei”.

Biedrības “Es Latgalei” prezidente Faimja Turlaja paraksta MK un NVO sadarbības memorandu

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis savā uzrunā uzsvēra, ka NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome strādā un attīstās, uzlabojot valdības, valsts pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības dialoga kvalitāti. „2009.gads mums pagāja valsts maksātnespējas novēršanas zīmē, 2010.gads nesa stabilizāciju un zināmu izaugsmi. Savukārt šī gada prioritāte ir strukturālās reformas, valsts konkurētspējas, attīstība un investīciju piesaiste, pie kā valdībai kopā ar NVO sektoru ir jāstrādā”, teica premjers.Valsts kancelejas direktore, Memoranda padomes vadītāja Elita Dreimane izteica gandarījumu, ka aizvien vairāk NVO redz šo Memoranda forumu kā nozīmīgu instrumentu un palīgu attīstībai. „Valsts kanceleja ir kā tilts starp valdību un nevalstisko sektoru. Tāpēc aicinu pilsonisko sabiedrību būt aktīviem un aizvien vairāk izrādīt savu iniciatīvu”, teica E.Dreimane.

Savukārt Latvijas Pilsoniskās Alianses direktore, Memoranda padomes vadītāja vietniece Rasma Pīpiķe aktualizēja jautājumu par nevalstisko organizāciju kapacitāti līdzdarboties visos lēmumu gatavošanas posmos un stadijās, vienlaikus rosinot apsvērt iespēju par NVO fonda izveidi, kas risinātu finanšu jautājumu pilnvērtīgas pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecības nodrošināšanai.

Šobrīd Memorandu jau ir parakstījusi 224 nevalstiskās organizācijas. Memorands izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos.

Papildus informācija par NVO līdzdalību valdības lēmumu pieņemšanā 2010.gadā pieejama Ministru kabineta interneta mājaslapā:http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/ .

Tieši nevalstisko organizāciju kapacitāti līdzdarboties visos lēmumu gatavošanas posmos un stadijās minēja kā galveno iemeslu kāpēc NVO sektors nespēj kvalitatīvi līdzdarboties politisko lēmumu pieņemšanā. Tieši tāpēc atbalsts, kas vairotu organizāciju kapacitāti ir tik ļoti nepieciešams, lai visas organizācijas, arī mazās, spētu piedalīties svarīgu lēmumu pieņemšanā kvalitatīvi argumentējot savu viedokli un konstruktīvi piedāvātu problēmu risinājumus.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: