Biedrības “Es Latgalei” pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielbritāniju

Biedrības “Es Latgalei” biedri projekta ietvaros no 12. līdz 15. aprīlim brauc pieredzes apmaiņas braucienā uz Lielbritāniju. Brauciena laikā, Londonā, biedrība tiksies ar pārstāvi no Historic Houses Association (HHA), lai uzdotu sev interesējošos jautājumus par kultūras mantojuma politikas aktualitātēm Lielbritānijā. HHA ir organizācija, kas pārstāv Lielbritānijas privāto vēsturisko ēku īpašnieku intereses un darbojas, lai uzlabotu finansu, politiskos un ekonomiskos apstākļus, kuros atrodas privāto vēsturisko ēku īpašnieki, lai tie varētu saglabāt Lielbritānijas vēsturiskās ēkas, kā arī dārzus, nākamajām paaudzēm.

Biedrība viesosies arī lauku reģionos un tiksies ar vēsturisko ēku apsaimniekotājiem īpašā vizītē, lai runātu par to, kā vēsturisko ēku īpašnieki piedalās kultūras mantojuma politikas veidošanā un kādi ir to rezultāti. Izvēloties objektus, kurus apmeklēt, mēs kā biedrība vēlamies iegūt pieredzi tieši no mazajiem vēsturiskajiem īpašumiem, kas būtu daudz piemērotāka pieredze tieši Latvijas gadījumā.

Biedrība brauciena laikā cer iegūt jaunas idejas un zināšanas, lai vēlāk to varētu prezentēt īpašā seminārā, kas notiks Arendoles muižā jau jūnijā (informācija par konkrētiem datumiem sekos).

Cadhay muiža Devonā

Biedrības “Es Latgalei” projektu atbalsta Eiropas Sociālais Fonds.
93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Eiropas Savienība

Advertisements
Comments
One Response to “Biedrības “Es Latgalei” pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielbritāniju”
Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] sastāvēs no divām daļām. Pirmajā, biedrība iepazīstinās dalībniekus ar Lielbritānijas braucienā gūtajām atziņām, bet otrajā būs iespēja noklausīties mācību lekciju par projektu […]Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: